کایمریک آموزش ایران مدیرکل آموزش و پرورش

کایمریک: آموزش ایران مدیرکل آموزش و پرورش پژوهش سرا استعدادهای دانش آموزان حوزه‌های فناوری‌های نوین

گت بلاگز اخبار حوادث کشف داروهای تاریخ گذشته در باغ وحش ، کشف 2 تخته پوست یوزپلنگ تازه در باغ وحش مشهد

پس از کشف 7 تخته پوست ببر در باغ‌وحش وکیل‌آباد مشهد، روز گذشته کارشناسان خبره‌ای را جهت بازرسی به باغ‌وحش مشهد اعزام کردیم و در بازرسی‌ها از داخل یکی از انبار‌ه

کشف داروهای تاریخ گذشته در باغ وحش ، کشف 2 تخته پوست یوزپلنگ تازه در باغ وحش مشهد

کشف 2 تخته پوست یوزپلنگ تازه در باغ وحش مشهد/کشف داروهای تاریخ گذشته در باغ وحش

عبارات مهم : تاریخ

پس از کشف 7 تخته پوست ببر در باغ وحش وکیل آباد مشهد، روز گذشته کارشناسان خبره ای را جهت بازرسی به باغ وحش مشهد اعزام کردیم و در بازرسی ها از داخل یکی از انبار ها دو تخته دیگر از پوست یوزپلنگ کشف شد.

معاون دادستان مشهد ابعاد جدیدی از کشفیات تازه در باغ وحش مشهد خبر داد.

قاضی محمد بخشی محبی در گفت وگو با تسنیم اطراف کشفیات تازه در باغ وحش مشهد اظهار داشت: بعد از کشف 7 تخته پوست ببر در باغ وحش وکیل آباد مشهد، روز گذشته کارشناسان خبره ای را جهت بازرسی به باغ وحش مشهد اعزام کردیم و در بازرسی ها از داخل یکی از انبار ها دو تخته دیگر از پوست یوزپلنگ کشف شد.

کشف داروهای تاریخ گذشته در باغ وحش ، کشف 2 تخته پوست یوزپلنگ تازه در باغ وحش مشهد

معاون دادستان مشهد بیان کرد: همچنین 4 جمجمه ببر در آن باغ وحش کشف شد که طبق گزارش کارشناسان بعضی از این جمجمه ها تازه هستند و حشرات همچنان در اطراف آن ها بوده و دندان های نیش آن ها به گونه ای است که نشان می دهد سن ببر ها جوان بوده است.

بخشی محبی عنوان کرد: کارشناسان دامپزشکی نیز به محل اعزام شدند و در گزارش آن ها آمده که شرایط بهداشتی جهت نگهداری حیوانات در آن باغ وحش مناسب نیست و حتی دارو هایی که چندین سال قبل تاریخ آن ها منقضی شده است نیز از این باغ وحش کشف شد.

پس از کشف 7 تخته پوست ببر در باغ‌وحش وکیل‌آباد مشهد، روز گذشته کارشناسان خبره‌ای را جهت بازرسی به باغ‌وحش مشهد اعزام کردیم و در بازرسی‌ها از داخل یکی از انبار‌ه

واژه های کلیدی: تاریخ | جمجمه | یوزپلنگ | روز گذشته | اخبار حوادث

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog